Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili při poskytování vašich osobních údajů, a zavazujeme se chránit je v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) má za úkol poskytnout ucelené informace o tom, jakým způsobem sbíráme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich uživatelů a zákazníků. Dokument rozkládá naše postupy do detailů a vysvětluje vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Zavazujeme se k maximální transparentnosti ve všech aspektech ochrany osobních údajů.

Seznam osobních údajů a účel jejich zpracování

Sběr a zpracování osobních údajů na webové stránce masaze-relaxujdoma.cz je podrobně specifikováno za účelem poskytování a zlepšování služeb erotických masáží. Mezi osobní údaje patří jméno, kontaktní informace, preference služeb a další údaje nezbytné pro provedení masáže či komunikaci. Všechny údaje jsou shromažďovány s průhledným sdělením jejich využití a nikdy nejsou zpracovávány mimo rámec vymezený těmito Zásadami či bez vašeho souhlasu.

Zabezpečení a uchovávání údajů

Zavazujeme se k přijímání vhodných opatření pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů. Aplikujeme nejlepší dostupné technologie a postupy pro zajištění jejich integrity a ochrany před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním či zničením. Rovněž pravidelně přezkoumáváme naše bezpečnostní postupy a aktualizujeme je, aby reflektovaly nejnovější bezpečnostní výzvy. Naše postupy uchovávání údajů respektují odpovídající časová omezení a jsou v souladu s aplikovatelnými právními požadavky.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud si přejete využít kterého z vašich práv nebo máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Jsme připraveni reagovat na vaše žádosti a poskytnout další informace nebo asistenci ohledně vašich práv.

Kontaktní informace provozovatele

Provozovatelem webové stránky je Radim Šípkovský, se sídlem Veveří 17, 611 42 Brno, Česká republika. Pro jakékoli dotazy či obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo uplatnění vašich práv nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném e-mailu.

Napsat komentář